BIRKEY’S FARM STORE – NEWTON

9460 E STATE HWY 33, NEWTON, IL 62448
1-618-783-8716