BIRKEY’S FARM STORE – NEWTON

9460 E STATE HWY 33
NEWTON, IL 62448

1-618-783-8716